Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng là đơn vị thành viên của FECON Mining, trụ sở tại huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa. Công ty Khoáng sản Hải Đăng sở hữu và khai thác các mỏ đá chất lượng cao tại Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An và mỏ cát tại Hà Nội, Hà Nam để cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các hoạt động sản xuất cọc bê tông dự ứng lực và cung cấp nguyên vật liệu xây dựng ra thị trường.
Thông tin công ty
Tên Công ty          : Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng
Tên tiếng Anh       : FECON Haidang Mineral Join Stock Company
Tên viết tắt            : FECON Hai Dang
Trụ sở chính         : Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại             : (+84 – 0237) 652 52 52  |  Email: info@feconmining.com.vn