Khai thác và chế biến cát nhân tạo

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng sở hữu và khai thác các mỏ cát tại Hà Nội, Hà Nam; đồng thời trực tiếp chế biến cát nhân tạo chất lượng cao với năng lực sản xuất 8.400m3/tháng để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho cho các hoạt động sản xuất cọc bê tông dự ứng lực và cung cấp nguyên liệu xây dựng ra thị trường.